Suport

Mobi është një aplikacion POS për bizneset e vogla, magazinat dhe shitjet në terren. Punon në celular/tablet Android dhe iOS.

+355 4 22 53 466

Bulevardi "Gjergj Fishta", Pall. 4,

Shk. 8, Ap. 45, Tiranë, Shqipëri